PVP oplossing

PVP oplossing

Viskeus medium voor gebruik in ICSI-procedures

Intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) vereist het vangen van individuele zaadcellen in een glazen pipet voor injectie in de eicel. Deze procedure wordt makkelijker gemaakt door eerst het sperma te immobiliseren. de meest gebruikte methode voor het immobiliseren van de zaadcellen is door ze in een kleverig medium te plaatsen voordat ze de staart inkerven om het sperma volledig te immobiliseren. Onze Ph Eur-kwaliteit  PVP oplossing in HEPES-gebufferd FertiCult-spoelmedium wordt gebruikt in ICSI-procedures bij mensen. De viscositeit van ons product is zodanig dat een optimale vertraging vannde spermatozoa wordt verkregen voor het eenvoudig oppikken van individuele cellen.

Product specificaties
Product type
pH (onder lucht) 7.2-7.9 (7.2-7.6 bij vrijgave)
Osmolaliteit 280-340 mOsm/kg (280-320mOsm/kg bij vrijgave)
Steriliteit Steriel(SAL 10-3)
Viscociteit in cP (25°C) >170cP bij 25°C
Endotoxines <1.0 EU/mL
Muis embryo test ≥ 80% blastocysten na 96 uur incubatie
Houdbaarheid 9 maanden na productie
Storage
store between 2-8 °C keep away from sunlight 7 dagen na openen

Gebruik maken van onze diensten en producten?

contact opnemen Geheel vrijblijvend.