Hyaluronidase

Hyaluronidase

80IU hyaluronidase-oplossing in fertiCult spoelmedium

Hyaluronidase in FertiCult spoelmedium bevat 80 IE/ml farmaceutische kwaliteit hyaluronidase van runderoorsprong , in FertiCult spoelmedium (HEPES-gebufferd medium dat 4,00 g/liter humaan serumalbumine bevat). Het product is klaar voor gebruik. 

Hyaluronidase in FertiCult spoelmedium wordt gebruikt in het oocyt-denudatieproces. Hyaluronidase verteert het hyaluronzuur tussen de cumuluscellen, waardoor het gemakkelijker wordt om de cumulus mechanisch te verwijderen

Product specificaties
Product type
pH (onder lucht) 7.3-7.6
Osmolaliteit 270-290 mOsm/kg
Steriliteit Steriel
Endotoxines < 1.0 EU/mL
Muis embryo test ≥ 80% blastocysten na 96 uur incubatie (30 minute exposure at 1-cell stage)
Houdbaarheid 12 maanden na productie
Storage
store between 2-8 °C keep away from sunlight 7 dagen na opening

Gebruik maken van onze diensten en producten?

contact opnemen Geheel vrijblijvend.