Ferticult™ aspiration medium

FertiCult™ Aspiration medium

Celcultuur medium voor eicelpunctie

FertiCult™ Aspiration medium is een gebruiksklare formulering voor eicelopname en/of het spoelen van de follikel.

Product specificaties

FertiCult™ Aspiration medium is CE gemarkeerd als een klasse III medisch hulpmiddel volgens de richtlijnen Europese Medische Hulpmiddelen. FertiCult™ Aspiration medium voldoet aan de volgende specificaties:

Product type FertiCult™ Aspiration medium
pH (onder lucht) 7.3-7.6
Osmolaliteit 270-290mOsm/kg
Steriliteit Steriel
Endotoxines < 0.25EU/mL
Houdbaarheid 18 maanden na productie
Muis embryo test ≥ 80% blastocysten na 96 uur incubatie
Storage
store between 2-25 °C keep away from sunlight 18 maanden na productie
Product order codes
TL 0541 Ferticult Aspiration 5x20ml

Gebruik maken van onze diensten en producten?

contact opnemen Geheel vrijblijvend.