Spermac stain

Spermac Stain

Spermac Stain

Beoordeling van de morfologie van sperma is een standaardprocedure bij sperma-analyse. De Spermac Stain-methode is een perfecte manier om de morfologie van alle delen van de spermatozoa te onderzoeken. De gekleurde vlekken worden beoordeeld onder direct fel licht en olie-immersie (1000x)

Product specificaties
Product type
Storage
store between 2-25 °C keep away from sunlight 36 maanden na productie

Gebruik maken van onze diensten en producten?

contact opnemen Geheel vrijblijvend.